Índice Lingua 5º
ÍNDICE LINGUA 5º CURSO


UNIDADE 1:  A profe vampiresa
Vocabulario: Na escola
Vocabulario: O dicionario
Gramática: A linguaxe e as linguas
Ortografía: O seseo e a gheada
UNIDADE 2: Versos de outono
Vocabulario: Na fraga
Vocabulario: Sinónimos
Gramática: Os compoñentes da oración
Ortografía: As sílabas tónicas e átonas

UNIDADE 3: Unha banda de piratas
Vocabulario: Na miña banda de amigos
Vocabulario: Antónimos
Gramática: As clases de palabras
Ortografía: O acento gráfico

UNIDADE 4: Só para ti
Vocabulario: No meu cuarto
 Vocabulario: Palabras polisémicas
Gramática: Clases de substantivos
.Ortografía: O ditongo e o hiato

UNIDADE 5: Tempo de Nadal
Vocabulario: No fogar
Vocabulario: Palabras homógrafas e homófonas
Gramática: O xénero e o número
Ortografía: O acento diacrítico

UNIDADE 6: Con ton e son
Vocabulario: No centro de saúde
Vocabulario: Lexemas e morfemas
Gramática: Os artigos
Ortografía: O punto e as maiúsculas


UNIDADE 7: Quen cho contou?
Vocabulario: No ximnasio
Vocabulario: Prefixos
Gramática: Os demostrativos e os posesivos
Ortografía: A coma e o punto e coma

UNIDADE 8: Historias de comedor
Vocabulario: No comedor escolar
Vocabulario: Sufixos
Gramática: Os numerais e os indefinidos
Ortografía: O guión; palabras con nh

UNIDADE 9: Hai centos de anos…
Vocabulario: No campo
Vocabulario: Palabras primitivas e derivadas
Gramática: Os graos do adxectivo
Ortografía: Palabras con b


UNIDADE 10: Un conto sen final
Vocabulario: No cine
Vocabulario: Xentilicios
Gramática: O pronome persoal. Formas tónicas
Ortografía: Palabras con v

UNIDADE 11: Un pouco de historia
Vocabulario: Na montaña
Vocabulario: Palabras compostas
Gramática: O pronome persoal. Formas átonas
Ortografía: Palabras con x

UNIDADE 12: A miña terra
Vocabulario: Na beiramar
Vocabulario: Familia léxica
Gramática: O verbo (1). As desinencias
Ortografía: Palabras con h

UNIDADE 13: Personaxes clásicos
Vocabulario: De viaxe
Vocabulario: Castelanismos
Gramática: O verbo (2). Modos e formas verbais
Ortografía: Palabras con ll e con i

UNIDADE 14: Textos para non esquecer
Vocabulario: No parque acuático
Vocabulario: Parónimos e falsos amigos
Gramática: Os adverbios
Ortografía: Algúns grupos consonánticos

UNIDADE 15: Ensaio xeral
Vocabulario: Na festa
Vocabulario: Campo semántico
Gramática: As preposicións
Ortografía: Os sufixos -nza e -ncia
Ningún comentario: